Hur går det till?

Musikterapi kan gå till på många olika sätt, beroende på vad personen kan, vill och behöver. Man kan spela, improvisera, skapa ljud, sjunga, skriva låtar, lyssna på musik, vilket kan inkludera en avspänning till musik, en lyrikanalys eller att röra sig till musik. Man kan också prata både om det som är svårt och om helt andra saker. Det som avgör är vad personen kan, vill och behöver. 

Ibland kan det vara lättare att sätta ord på det man känner via musiken. En sångtext kan säga just det som är svårt att uttrycka i ord, eller man kan prata om att ”musiken låter ledsen” snarare än att man själv är det.

I musikterapi med barn kan musiken erbjuda ett annat sätt att vara tillsammans och interagera i och genom musiken, vilket kan bli en betydelsefull erfarenhet för familjen och stärka banden och relationerna. Föräldrar har berättat att de har fått syn på andra sidor och förmågor hos sitt barn under musikterapin. Eller som en förälder till ett barn på neonatal uttryckte det: ”Det var genom musikterapin som vi blev en familj”.

Vad gör musikterapeuten?

Musikterapeuter kommunicerar med musik för att förändra människors upplevelser av sig själva och varandra. En musikterapeut är tränad i att vara lyhörd för alla de uttryck som finns i rummet, där kroppsspråk, mimik, rörelser och ljud blir signaler om vilken typ av musikalisk samvaro som passar att erbjuda i just den stunden. Musikterapeuten lyssnar in och bemöter, med musik och med ord, med sin egen närvaro i rummet, och erbjuder erfarenheter av kontakt, glädje, meningsfullhet och tillhörighet.