Om FMS

FMS är en ideel paraplyorganisation där organiserar alla med intresse för att sprida kunskapen om Musikterapi i Sverige.  Vi  verkar för musikterapins utveckling nationellt och internationellt

FMS

Är du redan medlem av SAM eller RFMT, är du automatisk medlem av FMS också, och skal inte göra nånting för att bli medlem. Är du musikterapeut, eller intresserad i musikterapi kan du bli medlem vid att kolla på knappen härunder. 

Du kan hitta olika information här på vår hemsida om konferenser och vetenskapliga artiklar och böcker om musikterapi.

Vi arrangerar också konferenser och fortsat utbildning av musikterapeuter och intresserade. Så det är bra att kolla vår hemsida för uppdaterade evenemang, even för länkar till musikterapi-relaterade evenemang, både i Sverige och internationalt.

Musikterapi

VAD ÄR MUSIKTERAPI

World Federation of Music Therapys definition av musikterapi är:

”Music therapy is the professional use of music and its elements as an intervention in medical, educational, and everyday enviroments with individual, groups, families, or communities who seek to optimize their quality of life and improve their physical, social, communicative, emotional, intellectual, and spiritual health and wellbeing. Reseach, practice, education, and cliniacal training in music therapy are based on professional standards according to cultural, social, and political contexts.” (WFMT, 2011)