Välkommen att bli medlem

Alla med ett intresse för musikterapi har möjlighet att bli medlemmar hos oss. Skicka ett mejl till oss på info@musikterapi.se och för att betala in medlemsavgiften så läs vidare här nedan hur du kan göra.

Medlemskap i FMS

Medlemsavgift 2020

300 kr

 

Plusgiro:

81 05 20 - 7

 

OBS! VIKTIG INFORMATION:

Du som har en musikterapiutbildning i antingen FMT - Funktionsinriktad Musikterapi, utbildad på Kungliga Musikhögskolan eller har annan utbildning på avancerad nivå  ska göra så här:

  1. Ta kontakt med den yrkesförening som passar ihop med den utbildning du har
  2. Betala in medlemsavgift där.

När du sedan blivit medlem i din yrkesförening så kommer du automatiskt bli dubbelansluten till FMS och behöver inte göra någon annan inbetalning. 


RFDM

Riksföreningen För Diplomerade Musikterapeuter är en yrkesförening för diplomerade musikterapeuter som arbetar enligt FMT-metoden. Föreningen är ett kontakt- och samarbetsorgan för FMT-terapeuter i Sverige och utomlands.

SAM

Sveriges Akademiska Musikterapeuter är en yrkesförening för musikterapeuter som har utbildning på avancerad nivå med utgångspunkt i en humanistisk grundsyn.  Föreningen arbetar bland annat med att upprätta yrkesregister och värna om musikterapi som akademiskt kunskapsområde. 

DU Sjövikare

Om du som sjökviksutbildad vill vara med och starta en samlande intresseförening så kan vi i FMS vara behjälpliga i detta. Hör av er!

Du som är musikterapeut - anslut dig gärna till vår gemensamma Facebookgrupp: FMS - Förbundet för musikterapi i Sverige och var med och diskutera, tipsa och få inspiration av kollegor.