Vad är musikterapi?

EN KORT DEFINITION AV MUSIKTERAPI

Musik rymmer möjligheter till både kommunikation och social samverkan. Den ger intellektuell och emotionell påverkan samt påverkan på minnesfunktioner, initiativförmåga och motivation.  

 

Forskning har visat att musik också kan påverka fysiologiska variabler som till exempel blodtryck, puls, andningsfrekvens och immunförsvar. Detta gör musik till ett kraftfullt verktyg för terapeutisk verksamhet. 

 

Musikterapi är idag en etablerad, professionell behandlingsform med ett brett internationell nätverk beträffande utbildning, forskning, terapeutisk verksamhet och musikterapeutens arbetsfält spänner över hela människans livscykel. 

 

Definition: ”Musikterapi är en professionell användning av musik och dess delar som en intervention i medicinska, pedagogiska och vardagliga miljöer med individer,  familjer eller grupper i olika storlekar som försöker att optimera sin livskvalitet och förbättra sin fysiska, sociala, kommunikativa, emotionella, intellektuella och andliga hälsa samt sitt välbefinnande. Forskning, praktik, utbildning och klinisk verksamhet är baserade på professionella normer enligt kulturella, sociala och politiska sammanhang (enligt WFMT 2011).