NY HEMSIDA KOMMER våren 2023 - håll utkik

FMS - Förbundet för musikterapi i sverige

aktuellt

Musik som medicin – en väg till existentiell hälsa

Seminariet syftar till att sprida kunskap om musikens betydelse för den existentiella hälsan.
Datum: 22 mars 2023 Tid: 9.00 – 12.00
Plats: Digitalt (Zoom)
Kostnad: Kostnadsfritt, webbinariet finansieras av medel från överenskommelsen mellan regeringen och SKR för psykisk hälsa och suicidprevention

FMS ÅrsKonferens 19 november 2022anmälningsblankett

Hämta
anmäln.blankett FMS 2022.docx
Microsoft Word-dokument 37.9 KB

Sten bunne

en av pionjärerna i svensk musikterapi har gått bort

Begravningen äger rum i Hudiksvalls kyrka fredag 28 oktober kl. 13:00. Begravningen kommer även att sändas online, länk kommer att finnas på Fonus sidan.

Därefter inbjudes till minnesstund i S:t Jakobsgården. På minnesstunden kommer det att finnas möjlighet att hålla tal eller andra framträdanden för att hedra Stens minne.
Anmälan senast 24 oktober via Fonus minnessida.

Du kan hedra Stens minne med en gåva till föreningen Pascal (direkt insättning, se nedan),
eller till Hjärt-Lungfonden (via denna hemsida).

Stens livsverk, hans instrument och musikpedagogik, representeras i den ideella föreningen
Pascals verksamhet. Pascal - inTRYCK påTRYCK utTRYCK avTRYCK
(https://pascalsverige.se) verkar för att alla, inklusive alla med funktionsvariationer, skall
kunna vara aktiva utövare inom kulturområdet. I Stens anda kommer gåvor att användas till inköp av Bunne-instrument för att doneras till en behövande verksamhet.

Gåvor insättes på konto 6126 - 453 426 271 i Handelsbanken med meddelande Sten Bunnes minne. Meddela också Fonus hudiksvall@fonus.sesom då utfärdar minnesblad för gåvan.

Det som tog Stens liv var lungförändringar orsakade av covid. Detta är ett viktigt forskningsområde, då mer kunskap behövs. Gåvor till Stens minne till Hjärt-Lungfonden från
denna hemsida kommer att gå direkt till Lungfonden, som ger medel till forskning om covid.

 FMS presenterar stolt vår antologi om musikterapi!

Boken riktar sig till alla som är intresserade av musik och hälsa samt hur musik kan användas i hälsobefrämjande syfte.  Boken finns nu till försäljning. Läs mer under fliken MUSIKTERAPI

FMS organiserar Sveriges yrkesverksamma musikterapeuter och  andra musikterapi-intresserade runt om i landet

Välkommen att bli medlem! Tryck på länken nedan. Viktigt att följa instruktionerna. Nya som gamla medlemmar är varmt välkomna!

Vi arbetar för att sprida kunskap om musikterapi och verkar för musikterapins utveckling nationellt och internationellt. 

 

Vi knyter gärna kontakter och förmedlar information kring och om musikterapi här på vår hemsida.

 

 

Vi finns också på Facebook.