FMS - Förbundet för musikterapi i sverige

 

 Vi arbetar för att sprida kunskap om musikterapi och verkar för musikterapins utveckling nationellt och internationellt. 

 

Vi knyter gärna kontakter och förmedlar information kring och om musikterapi här på vår hemsida.

 

Vi finns också på Facebook.

 

Europeiska Musikterapidagen 15/11.

Se under fliken Aktuellt.

Vi organiserar Sveriges yrkesverksamma musikterapeuter och  andra musikterapi-intresserade runt om i landet

Det händer spännande saker i den musikterapeutiska världen!  Närmast har vi Musikterapins dag 15/11 2017.

Vi planerar för nationell konferens i mars 2018 och laddar inför Nordisk Musikterapikonferens i Stockholm.

 

Se under fliken NMTC 2018. Välkomna!