FMS - Förbundet för musikterapi i sverige

 

 Vi arbetar för att sprida kunskap om musikterapi och verkar för musikterapins utveckling nationellt och internationellt. 

 

Vi knyter gärna kontakter och förmedlar information kring och om musikterapi här på vår hemsida.

 

Vi finns också på Facebook.

 

Vi organiserar Sveriges yrkesverksamma musikterapeuter och  andra musikterapi-intresserade runt om i landet

Musik som intryck och uttryck.

Nu har vi haft vår konferens! Nästa år blir det spännande med Nordisk Musikterapikonferens i Stockholm. Se under fliken NMTC 2018. Välkomna!