FMS - Förbundet för musikterapi i sverige

Denna hemsida är under uppbyggnad men titta er gärna omkring och ta del av det som hittills är färdigt. 

 

Vi arbetar för att sprida kunskap om musikterapi och verkar för musikterapins utveckling nationellt och internationellt. 

 

Vi knyter gärna kontakter och förmedlar information kring och om musikterapi här på vår hemsida.

 

Vi finns också på Facebook.

 

Vi organiserar Sveriges yrkesverksamma musikterapeuter och  andra musikterapi-intresserade runt om i landet