Välkommen till FMS​

FMS – Förbundet för musikterapi i Sverige organiserar Sveriges yrkesverksamma musikterapeuter och andra intresserade av musikterapi runt om i landet. Vi arbetar för att sprida kunskap om musikterapi samt verkar för musikterapins utveckling både nationellt och internationellt.

Spela videoklipp

Vad är musikterapi?

Definition: ”Musikterapi är en professionell användning av musik och dess delar som en intervention i medicinska, pedagogiska och vardagliga miljöer med individer,  familjer eller grupper i olika storlekar som försöker att optimera sin livskvalitet och förbättra sin fysiska, sociala, kommunikativa, emotionella, intellektuella och andliga hälsa samt sitt välbefinnande. Forskning, praktik, utbildning och klinisk verksamhet är baserade på professionella normer enligt kulturella, sociala och politiska sammanhang (enligt WFMT 2011).

Aktuellt

Hur musikterapi kan hjälpa dig

Musik rymmer möjligheter till både kommunikation och social samverkan. Den ger intellektuell och emotionell påverkan samt påverkan på minnesfunktioner, initiativförmåga och motivation. Forskning har visat att musik också kan påverka fysiologiska variabler som till exempel blodtryck, puls, andningsfrekvens och immunförsvar. Detta gör musik till ett kraftfullt verktyg för terapeutisk verksamhet. Musikterapi är idag en etablerad, professionell behandlingsform med ett brett internationell nätverk beträffande utbildning, forskning, terapeutisk verksamhet och musikterapeutens arbetsfält spänner över hela människans livscykel.

FMS samarbetar med

sveriges akademiska musikterapeuter

SAM - Sveriges Akademiska Musikterapeuter

Sveriges Akademiska Musikterapeuter är en yrkesförening för musikterapeuter som har utbildning på avancerad nivå med utgångspunkt i en humanistisk grundsyn. Föreningen arbetar bland annat med att upprätta yrkesregister och värna om musikterapi som akademiskt kunskapsområde.

RFD - Riksföreningen För Diplomerade Musikterapeuter

Riksföreningen För Diplomerade Musikterapeuter är en yrkesförening för diplomerade musikterapeuter som arbetar enligt FMT-metoden. Föreningen är ett kontakt- och samarbetsorgan för FMT-terapeuter i Sverige och utomlands.

Musikbojen

Musikbojen

MusikBojen är Sveriges enda välgörenhetsorganisation för musikterapi. Stiftelsen MusikBojen verkar för att göra musikterapi tillgänglig som behandlingsform för barn och unga i Sverige som lider av psykiska, sociala eller fysiska svårigheter. MusikBojens mission är även att öka kännedom om musikterapi och yrket musikterapeut.

Karolinska Institutet Musik & Hälsa

Karolinska Institutet är en forskningsledd medicinsk högskola i Solna inom Stockholms tätort. Karolinska Institutet är konsekvent rankat bland världens bästa medicinska skolor, rankat 6:e världen över för medicin 2021,

Välkommen att bli medlem

Alla med ett intresse för musikterapi har möjlighet att bli medlemmar hos oss. Som medlem får du även ta del av vårt nyhetsbrev.
Skicka ett mejl till oss på info@musikterapi.se och för att betala in medlemsavgiften så läs vidare genom att trycka på knappen nedan.