FMS - Förbundet för musikterapi i sverige

Välkommen att bli medlem! Tryck på länken nedan. Viktigt att följa instruktionerna. Nya som gamla medlemmar är varmt välkomna!

Vi organiserar Sveriges yrkesverksamma musikterapeuter och  andra musikterapi-intresserade runt om i landet

Vi arbetar för att sprida kunskap om musikterapi och verkar för musikterapins utveckling nationellt och internationellt. 

 

Vi knyter gärna kontakter och förmedlar information kring och om musikterapi här på vår hemsida.

 

 

Vi finns också på Facebook.

FMS Nationell konferens och årsmöte i Stockholm/digitalt mars 20-21, 2021

Program och inbjudan kommer inom kort. 

The 10th Nordic Music Therapy Conference will be held in Helsinki, Finland, June 16-19, 2021

 FMS presenterar stolt vår antologi om musikterapi!

Boken riktar sig till alla som är intresserade av musik och hälsa samt hur musik kan användas i hälsobefrämjande syfte.  Boken finns nu till försäljning. Läs mer under fliken MUSIKTERAPI

in memorian Urban YMAN

Till minne av Urban Yman

I centrum för det musikterapeutiska samspelet finns musiken som en gemensam angelägenhet,

en mötesplats där den mänskliga relationen blir viktigare än sociala rollfördelningar

mellan att vara behandlare och att bli behandlad.

Urban Yman

Den 10 juli denna sommar 2020 avled Urban Yman vid 81 års ålder.

Urban var betydelsefullt verksam i svensk musikterapi.

Vi var kollegor på KMH under många år. I mitt minne framtonar särskilt de stunder

av gemensamt musicerande som jag minns som ett Allegro con spirito.

Urban var en mycket skicklig musiker, klassiskt utbildad på KMH både som solist på

kontrabas och som fiolpedagog. Men också en av den tidsandans fria musiker, flitigt

anlitad inom musikrörelsens grupper. I Blå Tåget litade man helt och fullt på hans

bas.

Urban spelade sig in i musikterapins praktik och tankevärld inom ramen för sin tjänst

som musikpedagog i Kommunala musikskolan i Stockholm där han sedan 1970-talet

verkade som pedagog på fiol och bas. I tjänsten ingick bland annat att undervisa rörelsehindrade

barn (RH-klasser) på Skanskvarnskolan. Inom St.Örjans rektorsområde,

som på 1980-talet skötte sjukhusskolorna, tjänstgjorde han i många år som musikpedagog

inom barn-och ungdomspsykiatrin på Västerängskliniken vid Långbro

sjukhus.

1980-talet var en gynnsam tid för framväxten av musikterapi i Sverige. Inom specialpedagogik,

habilitering, terapiskolor, socialt arbete och psykiatri fanns stora utvecklingsbehov.

Det blev en expansiv tid för de konstnärliga terapierna. Konstarterna sågs

som möjlighetsskapande resurs i terapi och specialpedagogiskt arbete. Det fanns

dock ännu ingen konstnärlig terapiutbildning i Sverige. 1981 startade den första högskolekursen

i musikterapi på KMH. Några av de musikpedagoger som då hade erfarenhet

av att i sitt arbete möta barn och ungdomar med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar

knöts som lärare till kursen. Urban var en av dem.

Under tjugo år deltog Urban som lärare och handledare inom det lärarlag på utbildningen

som successivt utökades med utbildade musikterapeuter. Vi samverkade med

våra olika kompetenser för kunskapsutvecklingen inom musikterapi. Vi var alla parallellt

terapeutiskt och pedagogiskt verksamma inom olika områden. Det var en berikande

tid för kunskapsutveckling mellan lek och verklighet.

Undervisningsuppdraget gjorde att Urban blev intresserad av aktuell teoriutveckling

inom psykologi och psykoterapi. Han gick en kurs i psykosocialt arbetssätt på St.Lukasstiftelsen

och skrev där en uppsats om musikterapi belyst utifrån psykoanalytikern

och barnläkaren Donald W. Winnicotts teoribildning. Han överförde med entusiasm

dessa kunskaper inom musikterapikursen.

I början av 1990-talet genomfördes inom landstinget ett forsknings- och utvecklingsprojekt

med konstnärliga psykoterapier (Enkoste-projektet) vid psykiatriska kliniken

på Löwenströmska sjukhuset i Upplands-Väsby där Margareta Wärja var verksam

som musikterapeut. Urban Yman kom också att knytas till det projektet som musikterapeut.

Men - vård, skola, omsorg började så småningom vid denna tid drabbas av samhällets

ekonomiska nedskärningar, tjänster drogs in. Kulturskolan i Stockholm, där Urban

hade sin grundtjänst, lyckades dock med stöd i FNs barnkonvention ansöka om utvecklingsmedel.

Våren 1997 togs regeringsbeslut om att särskilda medel skulle avsättas

för att främja mångkulturell verksamhet för elever med funktionsnedsättningar.

Vid Kulturskolan skapades ett Resurscenter för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

10 halvtidstjänster som resurspedagoger i musik, dans, bild, teater inrättades.

De terapeutiska konsekvenserna av det konstnärliga pedagogiska arbetet var

frågor som intresserade Urban Yman och han verkade därefter som pedagog inom resurscentret

fram till sin pensionering.

Av Urban Yman finns texter att läsa. Han tyckte om att skriva.

Tidskriften Psykisk hälsa nr 1: 1993 Musikpsykoterapi

I antologin Konstnärliga terapier (Natur och Kultur 1999)

Musikterapi - symbolisering och förändring

Grünewald, Karl (1997) Psykiska handikapp. Möjligheter och rättigheter

Kapitlet om musikterapi

FMSs tidskrift nr 2 2000: Vad är egentligen musikterapi?

Stockholm den 8 augusti 2020

Ingrid Hammarlund

lektor i musikterapi vid KMH 1994-2012

Under fliken AKTUELLT har vi nu även KURSER att titta på och inspireras av.  

konferenser?

Titta in under fliken aktuellt för att se ett axplock av musikterapikonferenser ute i världen.

Artiklar

Debattartikel till Kulturministern skriven av bland annat Katarina Lindblad

Hämta
Urban Ymans artikel
Winnicott och musiken. Yman.pdf
Adobe Acrobat-dokument 9.8 MB