FMS - Förbundet för musikterapi i sverige

Välkommen att bli medlem! Tryck på länken nedan. Viktigt att följa instruktionerna. Nya som gamla medlemmar är varmt välkomna!

konferenser?

Titta in under fliken aktuellt för att se ett axplock av musikterapikonferenser ute i världen.

Vi organiserar Sveriges yrkesverksamma musikterapeuter och  andra musikterapi-intresserade runt om i landet

Vi arbetar för att sprida kunskap om musikterapi och verkar för musikterapins utveckling nationellt och internationellt. 

 

Vi knyter gärna kontakter och förmedlar information kring och om musikterapi här på vår hemsida.

 

 

Vi finns också på Facebook.

 FMS presenterar stolt vår antologi om musikterapi!

Boken riktar sig till alla som är intresserade av musik och hälsa samt hur musik kan användas i hälsobefrämjande syfte.  Boken finns nu till försäljning. Läs mer under fliken MUSIKTERAPI

Event i Stockholm

Sergels torg, under tak mot Sergelarkaden

Fredag 15 november kl 17:15 - kl 18

 Alla som befinner sig i område är hjärtligt välkomna till en kör workshop ledd av Ulrika Kron för att fira musikterapinsdag och sprida glädje och information om musikterapi till en större publik.

Under fliken AKTUELLT har vi nu även KURSER att titta på och inspireras av.