FMS - Förbundet för musikterapi i sverige

 

 Vi arbetar för att sprida kunskap om musikterapi och verkar för musikterapins utveckling nationellt och internationellt. 

 

Vi knyter gärna kontakter och förmedlar information kring och om musikterapi här på vår hemsida.

 

Vi finns också på Facebook.

 

FMS presenterar stolt vår alldeles nya antologi om musikterapi!

Boken riktar sig till alla som är intresserade av musik och hälsa samt hur musik kan användas i hälsobefrämjande syfte.  Boken finns nu till försäljning. Läs mer under fliken MUSIKTERAPI

Vi organiserar Sveriges yrkesverksamma musikterapeuter och  andra musikterapi-intresserade runt om i landet

Det händer spännande saker i  den

musik-terapeutiska världen!  

 

Se vår nya bok som släpptes 26/11 2017!

 

Vi planerar för nationell konferens 17-18:e mars 2018 och laddar inför Nordisk Musikterapikonferens i Stockholm.

 

Se under fliken NMTC 2018. Välkomna!