FMS - Förbundet för musikterapi i sverige

  • Nu har vi spikat rätt datum för vår nationella konferens 2019!
  • Sista chansen att få med vetenskapliga bidrag till EMTC-kongressen 2019.
  • Titta in under fliken AKTUELLT!

 

 

Under fliken AKTUELLT har vi nu även KURSER att titta på och inspireras av. 

Vi organiserar Sveriges yrkesverksamma musikterapeuter och  andra musikterapi-intresserade runt om i landet

Vi arbetar för att sprida kunskap om musikterapi och verkar för musikterapins utveckling nationellt och internationellt. 

 

Vi knyter gärna kontakter och förmedlar information kring och om musikterapi här på vår hemsida.

 

 

Vi finns också på Facebook.

 

 Det händer spännande saker i  den

musik-terapeutiska världen!

FMS gratulerar Ingrid Hammarlund - Årets musikboj!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMS presenterar stolt vår antologi om musikterapi!

Boken riktar sig till alla som är intresserade av musik och hälsa samt hur musik kan användas i hälsobefrämjande syfte.  Boken finns nu till försäljning. Läs mer under fliken MUSIKTERAPI

Notera i kalendern!