FMS - Förbundet för musikterapi i sverige

  • Nu kör vi strax i gång vår NATIONELLA KONFERENS 30:e TILL 31:a MARS!
  • Titta in under fliken AKTUELLT!

Dags att förnya medlemsskapet! Tryck på länken nedan. Viktigt att följa instruktionerna. Nya som gamla medlemmar är varmt välkomna!

Under fliken AKTUELLT har vi nu även KURSER att titta på och inspireras av. 

Ny kurs på gång: DRUMPOWER. Se länk nedan! 

Vi organiserar Sveriges yrkesverksamma musikterapeuter och  andra musikterapi-intresserade runt om i landet

Vi arbetar för att sprida kunskap om musikterapi och verkar för musikterapins utveckling nationellt och internationellt. 

 

Vi knyter gärna kontakter och förmedlar information kring och om musikterapi här på vår hemsida.

 

 

Vi finns också på Facebook.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMS presenterar stolt vår antologi om musikterapi!

Boken riktar sig till alla som är intresserade av musik och hälsa samt hur musik kan användas i hälsobefrämjande syfte.  Boken finns nu till försäljning. Läs mer under fliken MUSIKTERAPI

Notera i kalendern!