Musikterapi litteratur i Sverige

Uppdatering på väg

Rubrik

TitleSummaryCategoriesLinkdoc_categories_hfilter

Svensk litteratur: 

Gabrielssson, Alf 2008. Starka musikupplevelser: musik är mycket mer än bara musik. Gidlunds förlag 

Grönlund, Alm, Hammarlund 1999. Konstnärliga terapier. Bild, dans och musik i den läkande processen. Natur och Kultur 

Jederlund, Ulf 2012. Musik och språk: ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande. Liber 

Ruud, Even 2002. Varma ögonblick. Om musik, hälsa och livskvalitet. Bo Ejeby förlag 

Sandell, Hammarlund, Kuse, Johnels 2017. Möten Musik Mångfald – Perspektiv på musikterapi. Förbundet för musikterapi i Sverige (FMS) 

Wigram, Nygaard Pedersen, Bonde 2002. A Comprehensive Guide to Music Therapy. Theory, Clinical Practice, Research and Training. Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia. 

Lyden av liv (film) utgiven av GAMUT (Griegakademiets senter for musikkterapiforskning) med fokus på demensvård/geriatrikhttp://www.gamut.no/