The Bonny Method of Guided Imagery and Music (GIM)

Är en psykoterapi- och självutvecklingsmetod som bygger på musiklyssning och samtal. Metoden har beröringspunkter med symbol-drama och andra psykoterapimetoder där man arbetar med inre bilder i förändrade medvetandetillstånd. GIM-terapeutens uppgift är att följa klienten, stödja, härbärgera och fungera som en länk till den yttre verkligheten.

GIM

I Sverige finns Guided Imageri of Music representerad som privat utbildning  hos Expressive Arts.