Sekretesspolicy

VIKTIG ANMÄRKNING ANGÅENDE DATABEHANDLING I SAMBAND MED GOOGLE ANALYTICS

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited. Om det ansvariga organet för databehandlingen som sker via denna webbplats har sin bas utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz, utförs den tillhörande Google Analytics-databehandlingen av Google LLC. Google Ireland Limited och Google LLC. kommer hädanefter att kallas ”Google”.

Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler som sparas på webbplatsbesökarens dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera deras användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien (inklusive den trunkerade IP-adressen) om användningen av webbplatsen kommer normalt att överföras till och lagras av Google.

Google Analytics används uteslutande med tillägget ”_anonymizeIp ()” på denna webbplats. Detta tillägg säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom trunkering och utesluter en direkt personlig referens. Via denna förlängning trunkerar Google webbplatsbesökarens IP-adress inom EU:s medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i exceptionella situationer kommer webbplatsbesökarens fullständiga IP-adress att överföras till Googles servrar i USA och trunkeras där. IP-adressen, som tillhandahålls av webbplatsbesökarens webbläsare vid användning av Google Analytics kommer inte att slås samman av Google med annan data från Google.

På uppdrag av webbplatsoperatören kommer Google att använda informationen som samlas in för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra webbplats- och internetrelaterade tjänster till webbplatsoperatören (Art. 6 (1)(f) GDPR). Det berättigade intresset av databehandling ligger i optimeringen av denna webbplats, analysen av användningen av webbplatsen och anpassningen av innehållet. Användarnas intressen skyddas på ett adekvat sätt genom pseudonymisering av deras data.

Google LLC. erbjuder en garanti för att upprätthålla en adekvat dataskyddsnivå på grundval av europeiska standardavtalsklausuler. Den data som skickas och länkas till Google Analytics-cookies, t.ex. användar-ID eller reklam-ID raderas automatiskt efter 50 månader. Radering av uppgifter vars lagringsperiod har uppnåtts sker automatiskt en gång i månaden.

Webbplatsbesökaren kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i sin webbläsare. Webbplatsbesökaren kan också hindra Google från att samla in information (inklusive deras IP-adress) via cookies och bearbeta denna information genom att ladda ner denna webbläsarplugin och installera den: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Du kan skydda att Google Analytics samlar data genom att klicka här. En tom cookie (”opt-out cookie”) aktiveras och förhindrar att data samlas när din hemsida besöks.

Mer information om databehandling och användning av Google, inställningar och avaktiveringsmöjligheter finns i Googles sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy)samt i Googles annonsinställningar (https:/adssettings. .google.com/authenticated).


RECAPTCHA
Vi använder CAPTCHA-tjänsten som tillhandahålls av Google Inc. (Google) för att skydda dina inmatningar via internetformulär på denna webbplats. Plugin-programmet kontrollerar att du är en person för att använda vissa webbfunktioner (på olämpligt sätt) av spambottar (särskilt kommentarer). Denna plugin-fråga omfattar överföring av IP-adressen och eventuella andra uppgifter som krävs av Google för Googles reCAPTCHA-tjänsten. För detta ändamål kommuniceras och används din inmatning av Google. Din IP-adress är dock tidigare kortad av Google i medlemsländerna i Europeiska unionen eller i andra stater som är en del av avtalet för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och är som ett sådant anonymt. Endast i undantagsfall överförs en fullständig IP-adress till en Google-server i USA och kortas där. Google använder information för att utvärdera din användning av denna tjänst på uppdrag av operatören av denna webbplats. IP-adressen som tillhandahålls av reCaptcha från webbläsaren får inte slås samman med andra data från Google. Denna datainsamling omfattar Googles (Google Inc.) regler för dataskydd. För mer information om Googles sekretesspolicy kan du besöka: https://policies.google.com/privacy?hl=sv
Genom att använda reCAPTCHA-tjänsten samtycker du till att Google behandlar uppgifter om dig på det sätt och för syftet som beskrivs ovan.