Vad är en musikterapeut?

Musikterapeut är ett yrke med bred internationell förankring. En musikterapeut kan arbeta med bedömning, behandling, information, handledning och forskning. I några länder, såsom Storbritannien, Österrike och Lettland, är ”musikterapeut” en skyddad yrkestitel. Detta innebär att endast den som har en statligt godkänd utbildning har rätt att kalla sig musikterapeut. Musikterapeuter räknas i dessa länder till gruppen paramedicinska yrken (sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och psykolog). I Finland och Tyskland är titeln ”musikterapeut” ekvivalerad (likvärdig) med ”psykoterapeut”.

I Sverige och i övriga nordiska länder pågår för närvarande ett arbete för att yrket ”musikterapeut” även här ska få en skyddad yrkestitel. Detta skulle innebära en kvalitetssäkring att har god kunskap om olika musikterapeutiska modeller, metoder och tekniker, att musikterapeuter följer dem etiska riktlinjer samt att all användning av musikterapi baseras på aktuell forskning och vetenskap.