Kungliga musikhögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är en svensk statlig högskola som bedriver utbildning och forskning inom musik och musikpedagogik.

Om utbildningen

Musikterapeut

 

Kandidatprogrammet i musikterapi är unikt i Sverige. Utbildningen ger dig djupa kunskaper om förhållandet mellan musik som konstart och människors hälsa och välbefinnande. Som musikterapeut jobbar du inom medicin, vård, omsorg, skola och i kulturlivet.

  • Anmälningsperiod:

    15 mars – 17 april 2023

Efter avslutad utbildning använder du musik och musicerande för att främja hälsa och som terapeutiskt redskap. Du ser till hela människans välbefinnande och sprider kunskap om hur musiken främjar hälsa. Bland klienter du får möta finns till exempel:

  • barn med funktionsvariationer.
  • vuxna med depression eller trauma och ångest.
  • äldre vuxna med Parkinsons sjukdom eller demens.

Musikterapi är en etablerad terapiform baserad på omfattande forskning. Arbetsmarknaden är både nationell och internationell och finns i såväl privat som offentlig sektor.