mer om utbildning

Det finns olika vägar att gå om man vill utbilda sig inom ämnet musikterapi. Du kan välja bland yrkesutbildningar, metodutbildningar och kortare översiktskurser.

 

 

En kandidatutbildning på heltid med 10 studieplatser startar upp hösten 2021.

Detta är en stor och glädjande nyhet som vi har väntat länge på. 

Kandidatprogrammet i musikterapi är unikt i Sverige. Utbildningen ger dig djupa kunskaper om förhållandet mellan musik som konstart och människors hälsa och välbefinnande. Som musikterapeut jobbar du inom medicin, vård, omsorg, skola och i kulturlivet. På KMH finns nu Sveriges enda kandidatprogram i musikterapi. Vår miljö för forskning och undervisning erbjuder mängder av inspiration och kunskap, och lockar till sig de bästa lärarna.

 

Den är öppen för anmälan 15 mars–15 april.

På grundnivå har det funnits en metodutbildning i FMT - Funktionsinriktad musikterapi. Utbildningen var förlagd på Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund. Studierna lästes på halvfart under tre år och omfattade totalt 90 hp. Det pågår ett arbete kring att starta upp utbildningen igen på högskola/universitet.