mer om utbildning

Det finns olika vägar att gå om man vill utbilda sig inom ämnet musikterapi. Du kan välja bland yrkesutbildningar, metodutbildningar och kortare översiktskurser.

 

 

 

På avancerad nivå finns magisterutbildning i musikterapi som ges vid Kungliga Musikhögskolan (KMH) och utgår från en humanistisk musiksyn. Studierna ger kunskap om hur musikanvänds i hälsobefrämjande och terapeutiskt syfte. Utbildningen innebär teoretiska studier, metodik, praktiska övningsmoment och handledd praktik. Den avslutas med en magisteruppsats inom ämnesområdet musikterapi. Utbildningen har psykoterapeutisk inriktning vilket innebär att du i anslutning till utbildningen också ska genom gå egenterapi. Studierna läses på halvfart under tre år - inklusive den förberedande kursen i musik och hälsa och omfattar totalt 90 hp. Behörig att antas till utbildningen är den som har grundläggande behörighet för avancerad nivå, godkänt antagningsprov samt godkänt resultat i kursen musik och hälsa eller motsvarande kurs vid annat lärosäte. 

På grundnivå har det funnits en metodutbildning i FMT - Funktionsinriktad musikterapi. Utbildningen var förlagd på Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund. Studierna lästes på halvfart under tre år och omfattade totalt 90 hp. Det pågår ett arbete kring att starta upp utbildningen igen på högskola/universitet.