MUsikterapi

Vår antologi

Vi har aldrig haft så mycket musikterapeutisk forskning som nu! Vi har idag flera disputerade svenska musikterapeuter och ytterligare fler doktorerar på universitet och högskolor i landet. Detta medför att det finns en djup kunskapsbas inom musikterapi och musik & hälsa som fler borde få ta del av.

 

I antologin finner du berättelser från olika verksamheter och kontexter - i teori och praktik. Genom illustrativa vinjetter och beskrivningar bjuds du in att ta del av vad musikterapi kan vara.  

 

Antologin består av sju delar som är tematiskt indelade. I den första delen Musikterapi, vad är det? ges en introduktion till vad musikterapi är och hur den växte fram i Sverige. Där efter följer de sex delarna: Musikterapi i hälsa- och sjukvård, Musikterapi i psykiatri och socialtjänst, Musikterapi vid funktionsnedsättning, Musik som resurs i grundskola samt Forskning i musikterapi. 

 

Alf Gabrielsson, professor emeritus i psykologi och med mångårig erfarenhet av undervisning och forskning i musikterapi inleder antologin med ett förord. 

 

Boken kostar 150 kr om du är medlem i FMS och 200 kr för övriga intresserade. En portokostnad på 69 kr tillkommer. Du kan köpa boken genom att betala in kostnad för bok och porto på FMS plusgirokonto 81 05 20 - 7 eller swisha till FMS på nummer 123 377 2837. Uppge namn och "Antologi" vid inbetalning samt mejla marianneawallin@gmail.com för leveransadress. 

 

 

 

Vad är musikterapi?

Musik rymmer möjligheter till både kommunikation och social samverkan. Den ger intellektuell och emotionell påverkan samt påverkan på minnesfunktioner, initiativförmåga och motivation. 

 

Forskning har visat att musik också kan påverka fysiologiska variabler som till exempel blodtryck, puls, andningsfrekvens och immunförsvar. Detta gör musik till ett kraftfullt verktyg för terapeutisk verksamhet.

 

Musikterapi är idag en etablerad, professionell behandlingsform med ett brett internationell nätverk beträffande utbildning, forskning, terapeutisk verksamhet och musikterapeutens arbetsfält spänner över hela människans livscykel.

 

Definition: "Musikterapi är en professionell användning av musik och dess delar som en intervention i medicinska, pedagogiska och vardagliga miljöer med individer,  familjer eller grupper i olika storlekar som försöker att optimera sin livskvalitet och förbättra sin fysiska, sociala, kommunikativa, emotionella, intellektuella och andliga hälsa samt sitt välbefinnande. Forskning, praktik, utbildning och klinisk verksamhet är baserade på professionella normer enligt kulturella, sociala och politiska sammanhang (enligt WFMT 2011). 

 

 


HISTORia

Musikterapins historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. I årtusenden har människan använt musik i helande syfte. I kulturer över hela världen har musikens förmåga att engagera hela människan både kroppsligt och själsligt även gett upphov till idéer om hur musik kan användas för att nå läkning och utveckling. 

 

Den nutida musikterapin växte fram efter andra världskriget. Vid slutet av femtio-talet startades musikterapi-utbildningar på flera universitet i USA. I Europa var det Wien och London som var först ut. I Sverige bildades Svenska förbundet för musikterapi 1974 och 1981 kunde den första musikterapiutbildningen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm starta.   

Utbildning

Det finns lite olika utbildningar för den som vill utbilda sig inom ämnet musikterapi. Det finns yrkesutbildningar med akademisk examen, metodutbildningar, kortare översiktskurser samt utbildningar där musikterapi kan ingå som en del. 


Forskning

Vad finns det för forskning om musikterapi och dess verkningar?