Dessa stadgar är antagna vid årsmötet den tjugonionde mars 2015.

Hämta
FMS:s stadgar
Stadgar.doc
Microsoft Word-dokument 40.5 KB