Arkiv

Här samlar vi material som legat ute på våra övriga sidor och som inte längre är aktuellt. men som fortfarande kan vara intressant att ta del av. 


Det kom ett brev från Christina Norlén tidigare musikterapeut, utbildad vid KMH och logoped inom habiliteringen Stockholm, numera pensionär till oss i styrelsen om sin mamma, Ingrid Thalén: 31/5 1922 - 23/8 2016.

 

Ingrid var mycket aktiv i att starta dåvarande SFM: Svenska Musikterapi Förbundet som det då hette innan sammanslagningen med de musikterapeuter som hade annan utbildning än KMH. Tillsammans med de övriga pionjärerna skaffade hon kunskap från andra delar av Europa och ett nära samarbete med de nordiska länderna byggdes upp.

 

Ingrid Thalén var under den tiden bl.a. biträdande särskoleinspektör på Skolöverstyrelsen och hade där möjlighet att påverka den pedagogiska verksamheten för barn med funktionshinder. Hon var en viktig medarbetare i att skriva den första läroplanen för träningsskolan och bräddade möjligheten att där ge stort utrymme för musik. Hon slogs för att få beslutsfattare och andra att nordiska förstå vilken kraft musik kan ha för läkning, inlärning och välbefinnande.

 

Ingrid följde också energiskt med i den aktuella forskningen. Hon satt under många år i styrelsen för dåvarande FMS där hon var drivande med att få fram pengar för seminarier, konferenser m.m. Hennes arbete med musikterapins uppbyggnad i Sverige gav henne stor glädje och många, många intressanta diskussioner med musikterapeuter, musiklärare pedagoger, psykologer och vårdpersonal m.fl.

Ingrid Thalèn blev 84 år.