Arkiv

Här samlar vi material som legat ute på våra övriga sidor och som inte längre är aktuellt. men som fortfarande kan vara intressant att ta del av. 

En lyckad kongress!

 

 

Över 200 deltagare från 25 olika länder strålande samman under sammanlagt fem strålande dagar då kungliga huvudstaden visade sig från sin bästa sida. Ett späckat program med först en hel dag ägnad åt att utveckla musikterapi med fokus på familjer med barn med särskilda behov.

 

Sedan följde fyra fullspäckade dagar som inleddes med en pampig invigning på Kungliga Musikhögskolan där vi fick lyssna på fantastisk musik och höra intressanta tal som inkluderade första key note-talaren Patrik Juslin. Följande dagar hade var sin huvudtalare och det fanns möjlighet att lyssna på eller medverka i åttiofyra föreläsningar, arton workshops, sexton kortare presentationer (posters), sex runda-bords-diskussioner samt två symposier. 

Under dagarna fanns också möjlighet att lyssna till fina musikinslag och även delta i lite musikalisk uppvärming på morgnarna i form av Morning Music Making. 

 

En riktig höjdpunkt blev också besöket på Stockholms Stadshus; kanske mest känt för att vara i centrum när Nobelprisen delas ut varje år. Vi fick en trevlig guidning i Blå Hallen, möta företrädare för Stockholms stad samt en fantastisk buffé i Gyllene Salen. 

Konferensen hölls ute på Lidingö i Rönneberga Konferens fina anläggning som bjöd på en fin inramning tillsammans med ett fantastiskt väder. Sammantaget en otroligt fin upplevelse som deltagarna kommer att minnas under lång tid framöver. 

 

För mer ingående information klicka på länken nedanför. 

 

 Det händer spännande saker i  den

musik-terapeutiska världen!

FMS gratulerar Ingrid Hammarlund - Årets musikboj!

 


Det kom ett brev från Christina Norlén tidigare musikterapeut, utbildad vid KMH och logoped inom habiliteringen Stockholm, numera pensionär till oss i styrelsen om sin mamma, Ingrid Thalén: 31/5 1922 - 23/8 2016.

 

Ingrid var mycket aktiv i att starta dåvarande SFM: Svenska Musikterapi Förbundet som det då hette innan sammanslagningen med de musikterapeuter som hade annan utbildning än KMH. Tillsammans med de övriga pionjärerna skaffade hon kunskap från andra delar av Europa och ett nära samarbete med de nordiska länderna byggdes upp.

 

Ingrid Thalén var under den tiden bl.a. biträdande särskoleinspektör på Skolöverstyrelsen och hade där möjlighet att påverka den pedagogiska verksamheten för barn med funktionshinder. Hon var en viktig medarbetare i att skriva den första läroplanen för träningsskolan och bräddade möjligheten att där ge stort utrymme för musik. Hon slogs för att få beslutsfattare och andra att nordiska förstå vilken kraft musik kan ha för läkning, inlärning och välbefinnande.

 

Ingrid följde också energiskt med i den aktuella forskningen. Hon satt under många år i styrelsen för dåvarande FMS där hon var drivande med att få fram pengar för seminarier, konferenser m.m. Hennes arbete med musikterapins uppbyggnad i Sverige gav henne stor glädje och många, många intressanta diskussioner med musikterapeuter, musiklärare pedagoger, psykologer och vårdpersonal m.fl.

Ingrid Thalèn blev 84 år.

Här kan man titta på videoklipp från evenemanget

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQyi-DrKl672FymC16Fr7FnaZ-DmRkdjw

Event i Stockholm

Sergels torg, under tak mot Sergelarkaden

Fredag 15 november kl 17:15 - kl 18

 Alla som befinner sig i område är hjärtligt välkomna till en kör workshop ledd av Ulrika Kron för att fira musikterapinsdag och sprida glädje och information om musikterapi till en större publik.